Skip to content

Duurzaamheid & MVO

Duurzaam & MVO

Verduurzamen van werkzaamheden zit verankerd binnen ons beleid. Wij focussen ons bijvoorbeeld op de reductie van de C02-uitstoot. Aan de hand van ons energieverbruik wordt halfjaarlijks een CO2-footprint gemaakt. Deze wordt als maatstaf gebruikt voor de doelstellingen van ons CO2-reductieplan. Onze C02-doelstellingen worden vervolgens getoetst en de daarbij behorende maatregelen worden genomen.  Zie www.skao.nl.

Daarnaast vergroten wij de kennis van onze medewerkers door ze bewust te maken van hun handelingen in relatie tot uitstoot.

Verduurzamen doen we niet alleen. Wij bundelen onze krachten met onze partners voor verduurzaming van de gehele keten. We werken bijvoorbeeld samen met Hartog Containers voor het recyclen en hergebruiken van reststromen. Op deze manier zorgen we samen voor een schonere en groenere leefomgeving.

Veiligheid

Wij werken vanuit de kernwaarden: deskundig en betrokken. De kracht van ons zit in de mensen; zij doen waar ze goed in zijn. Met elkaars talenten werken we samen aan projecten. We streven ernaar om met deze mensen onze projecten op een deskundige manier voor te bereiden en uit te voeren. Daarbij ligt altijd de focus op veiligheid en kwaliteit. 

 

Door onze veiligheidscampagnes dragen wij dit zichtbaar uit in ons bedrijf en op onze projecten. Samen zorgen wij voor de juiste aanpak om veilig en duurzaam te werken aan de projecten van onze opdrachtgevers.

Certificeringen

Zandink zandhandel hecht waarde aan een veilige en gedegen bedrijfsvoering. Hieronder een overzicht van de certificaten waarover wij beschikken.