Skip to content

Duurzame oplossing voor het afvoeren van regenwater in nieuwbouwwijk De Dijkjes te Elburg

Facebook
Twitter
LinkedIn

De nieuwbouwwijk De Dijkjes in Elburg is geïnspireerd op een oud handelsdorp, waar mensen samenkomen en gemoedelijk wonen. De verschillende type woningen ademen een historische sfeer. De ruime opzet met waterpartijen, groenstroken en speelmogelijkheden maakt het een wijk waar iedereen zich thuis voelt.

Op dit moment is Smink Infra 10 hectare landbouwgrond bouwrijp en woonrijp aan het maken. Het bouwrijp maken is het eerste stadium in een bouwproject. De grond wordt gereed gemaakt voor de bouw van woningen en het rioleringsstelsel wordt aangelegd. Na de bouw van de woningen starten we met het woonrijp maken. Hierbij wordt het straatwerk en de trottoirs aangebracht.

In deze wijk wordt het regenwater middels aquaflow op een duurzame manier gezuiverd en geborgen onder de verharding. Tijdens een regenbui komt het regenwater in een kolk waarna het wordt afgevoerd naar de steenlaag onder het wegdek. Het regenwater wordt bewaard onder het wegdek en kan vervolgens bezinken in de grond. Wanneer de vakken bij een natte periode vol zijn met regenwater storten deze over in het regenwaterriool die afvoert naar een wadi. Zo blijft het regenwater op een duurzame manier in de wijk.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Harry van Dusschoten – Projectleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl